Veleposlaništvo RS Bratislava /Novice /
16.11.2011  

Literarni večer Slovanski most in otvoritev Knjižnice Melicharja Václava


V sredo, 9. novembra se je na Veleposlaništvu Republike Slovenije odvil še eden izmed literarnih večerov, ki jih veleposlaništvo redno organizira v sodelovanju z Lektoratom slovenskega jezika v Bratislavi.

Literarni večer je povezovala Kristína Potočňáková, tolmačila je Katarína Teglassyová, na večeru pa so se predstavili sodobni slovenskí (ne le) pesniki: Iztok Osojnik, Tatjana T. Jamnik, Tomislav Vrečar in Ksenija Jus – Xenia. Avtorji so se predstavili v sklopu projekta Zlati čoln – Slovanski most, ki nastopajo na Češkem in Slovaškem, njihov cilj pa je simbolični most med slovanskimi narodi. Vsak izmed avtorjev je občinstvu tudi približal svojo tvorbo in prispevek k projektu. Pesmi umetnikov smo slišali v slovenskem originalu neposredno od avtorjev, v slovaških prevodih pa sta jih brali Mária Stanková in Sofia Ostrovská. Prijetno popestritev večera je nedvomno predstavljala tudi energična glasba Xenie, s katero je občinstvo tudi zapelo.

Gostovanje slovenskih pesnikov na Češkem in Slovaškem je potekalo od 3. do 10. novembra 2011, s čimer je bil ustvarjen slovanski most med Slovenijo, Češko in Slovaško, pesniki pa so se predstavili v Brnu, Pardubicah, Pragi in Bratislavi.

Tudi to gostovanje, podobno kakor tudi gostovanja v drugih državah pred njim, idejno izhaja iz humanizma pesnika Srečka Kosovela, oziroma, kot pojasnjuje Iztok Osojnik, iz „Kosovelovega enakovrednega, če ne celo presežnega prispevka k svetovnim avantgardam na estetski ravni in njegovega popolnoma sodobnega in v mnogem še nedoseženega dojemanja narodnega (ki ni nacionalistično, ampak evropsko, izpopolnjujoče, v duhu sodelovanja, tolerance, skupne kulturne tradicije in svetovnega državljanstva), ki ponuja pomembno izhodišče za sodobne evropske multikulturne debate. Kosovel je ponujal dojemanje in delovanje človeka, ki gradi na ustvarjalnem, etičnem impulzu in množici spoznanj, ki so naša skupna slovanska in evropska kulturna zakladnica in priložnost (tudi v globalnem svetu)..“

Gostovanje so organizirali Kulturno-umetniško društvo Police Dubove v sodelovanju z Literarnim društvom IA, Društvom slovenskih književnih prevajalcev, Društvom čeških prevajalcev, Enoto za zahodnoslovanske jezike in književnosti pri Oddelku za slavistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Katedro za južnoslovanske in balkanske študije na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi, Narodno knjižnico Češke republike – Slovansko knjižnico, Katedro za literarno kulturo in slavistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Pardubicah, društvom Porta Balkanica, Oddelkom za slavistiko Filozofske fakultete Masarykove univerze v Brnu in lektoratom slovenščine na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi. Gostovanje po Slovaški in Češki pa je finančno podprla slovenska Javna agencija za knjigo.

Literarni večer na veleposlaništvu se je zaključil s prijetnim pogovorom obiskovalcev večera z umetniki.

Pred začetkom literarnega večera je veleposlanik Vidovič odprl dolgo pričakovano knjižnico. Veleposlanik Vidovič je prisotnim povedal, da Knjižnica Melicharja Václava nosi ime po danes 95-letnem profesorju Melicharju Václavu, ki je v 40. letih ustvarjanja močno prispeval k poglabljanju slovensko-slovaških odnosov. Deset let je deloval kot vodja lektorata slovenščine na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi. Zahvaljujoč njegovemu vztrajnemu delu in prevajalskemu trudu so se slovaški bralci seznanili s klasiki slovenske literature kot so Voranc, Cankar, Zidar, pa tudi s sodobnimi avtorji, kot so Jančar, Gradišnik,  Virk in drugi.

Profesor Václav se dogodka na žalost ni mogel udeležiti, njegov nagovor pa je prisotnim v njegovem imenu prebrala njegova hčerka gospa Hana Kocúrová. Profesor je izrazil prepričanje, da knjižnica predstavlja trden temelj za dodatno širitev in krepitev sicer odličnih odnosov med obema državama in narodoma.

Veleposlanik Vidovič se je v svojem nagovoru zahvalil profesorju za njegov knjižni prispevek. Profesor Václav je knjižnici podaril več kot 50 del slovenskih avtorjev. Veleposlanik Vidovič se je zahvalil tudi slovenskim založbam, ki so se odzvale na njegov poziv, naj knjižnici podarijo knjige. Na poziv so se odzvali GV založba, Založba Fakultete za družbene vede, založba Modrijan, Cankarjeva založba, Mladinska knjiga in posebno velikodušno direktor Študentske založbe gospod Tomaž Gerdina.

Zahvaljujoč njim se v knjižnici nahaja skoraj 500 del v slovenskem jeziku, večinoma slovenskih avtorjev, del knjižnične zbirke pa predstavljajo tudi prevodi iz svetovne literature. Veleposlanik Vidovič se je za sodelovanje pri postavitvi knjižnice in za njen trud ter širjenje navdušenja nad slovenskim jezikom na Slovaškem zahvalil tudi lektorici slovenskega jezika gospe Saši Poklač Vojtechovi.

Knjižnica bo odprta za vse ljubitelje slovenske literature, predvsem za študente in študentke slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi, ki jih je letos več kot 80.


(nastopajoči na literarnem večeru)


(Hana Kocúrová)


(Prof. Václav in veleposlanik Vidovič)