Veleposlaništvo RS Bratislava /Novice /
26.03.2015  

Zbiranje podpisov volivcev - podpora zahtevi za vložitev dveh predlogov zakonov v postopek sprejema

Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložila pobudo vilovcem za vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem dveh zakonov, in sicer:

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da je pobuda podana na podlagi 59. člena ZRLI in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev petek, 27.3.2015. Zadnji, šesdeseti dan za zbiranje podpisov pa je je ponedeljek, 25.5.2015.

Za zbiranje podpore sta določeni gesli:

"SPREMEMBA ZAKONA O SKLADU in SPREMEMBA ZAKONA O DOHODNINI"

Skladno s 16 b. členom  ZRLI lahko volivci podpis na obrazcu podpore potrdijo tudi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini.

Volivec svojo podporo izrazi tako, da vpiše svoje osebne podatke na Obrazec za podporo volivca. Volivec lahko da svojo podporo s podpisanim obrazcem samo enkrat.

Volivec izpolni prvi del obrazca (vpis osebnih podatkov in navedba, da daje podporo predlogu za vložitev predloga zakona - opcija C) in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo veleposlaništva, ki preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in nato obrazec potrdi in sicer v času uradnih ur veleposlaništva.

Uradna oseba potrjen obrazec vrne volivcu, ki ga nato sam posreduje pobudniku na naslov:

Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana.