Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /

Konzularne takse

VLOGE

 • vloga: 13 € (tarifna št. 54.1)
 • naslednja vloga v isti zadevi: 6 € (tarifna št. 54.2)

VROČITEV

 • vročitev po Evropi: 6 € (tarifna št. 55.a)
 • vročitev izven Evrope: 13 € (tarifna št. 55.b)

DRŽAVLJANSTVO

 • sprejem v državljanstvo: 354 € (tarifna št. 59.1)
 • odpust iz državljanstva: 354 € (tarifna št. 59.1)
 • ugotovitev državljanstva: 181 € (tarifna št. 59.2)

PREBIVALIŠČE

 • odjava, prijava prebivališča/naslova: takse prosto (28. člen)
 • izdaja potrdil iz RSP na zahtevo stranke o prebivališču/naslovu/gospodinjski evidenci: 13 € (tarifna št. 54.1)
 • vpis novega stalnega prebivališča v veljaven PL: takse prosto (28. člen)

POTRDILA, IZPISKI

 • naknadni vpisi matičnih dejstev - posredovanje dokumentov v RS (po uradni dolžnosti ali na željo stranke): takse prosto (28.člen)
 • priglasitev v državljanstvo: 13 € (tarifna št. 54)
 • pridobitev izpiskov iz RMK,PMK,MKU iz RS in vročitev stranki: 13 € + 1x vročitev (tarifna št. 54 + 55a oz. 55.b)
 • pridobitev izpiskov iz tujine + plačilo takse tujim organom - če to zahtevajo: 13 € + vročitev + plačilo tujim organom, če to zahtevajo (tarifna št. 54 + 55)
 • posredovanje izjave o spremembi osebnega imena po poroki, če le ta ni posredovana hkrati z dokumenti za naknadni vpis poroke: 13 € + vročitev (tarifna št. 54 + 55)
 • pridobitev potrdila o samskem stanu za stranko: 13 € + vročitev (tarifna št. 54 + 55)
 • izdaja potrdila o živetju slovenskega državljana: takse prosto (28. člen)
 • vloga za spremembo osebnega imena z odločbo: 55 € (tarifna št. 60.1)
 • naslednja vloga za spremembo osebnega imena: 110 € (tarifna št. 60.2)
 • izdaja potrdil za DDV, carinskih potrdil, potrdil o homologaciji osebnega avtomobila ob vrnitvi iz tujine v RS: 35 € (tarifna št. 64)
 • potrdila, spričevala, spremnica za prenos posmrtnih ostankov: 14 € (tarifna št. 63)
 • posmrtni potni list: takse prosto (28. člen)
 • sestava pooblastila v upravnem postopku: 14 € (tarifna št. 68)
 • sestava druge listine/potrdila na zahtevo stranke, za katero ni predpisana posebna taksa: 38 € (tarifna št. 70)
 • sprejem in obdelava vloge SIGENCA: 13 € (tarifna št. 54.1)

OVERITVE

 • prepis/fotokopija narejena na DKP z overitvijo, prva stran: 14 € (tarifna št. 65.a)
 • prepis/fotokopija narejena na DKP z overitvijo, vsaka naslednja stran: 6 € (tarifna št. 65.b)
 • overitev potrdila o živetju tujega državljana: 13 € (tarifna št. 54.1)
 • overitev fotokopije (naredi stranka) prva stran: 14 € (tarifna št. 66.a)
 • overitev fotokopije (naredi stranka) vsaka naslednja stran: 6 € (tarifna št. 66.b)
 • overitev prevoda: 14 € (tarifna št. 67.1)
 • prevod in overitev prevoda/na stran (naredi DKP): 35 € (tarifna št. 67.2)
 • overitev potrdila o zdravstveni neoporečnosti: 24 € (tarifna št. 71)
 • overitev potrdila o poreklu blaga, overitev računov ali kakšne druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšenga blaga do posebnega varstva porekla ali imena: 45 € (tarifna št. 72)
 • overitev zasebnega podpisa na zasebni listini: 19 € (tarifna št. 73)
 • overitev tujega uradnega (deponiranega) podpisa in pečata: 14 € (tarifna št. 74)

 POTNI LISTI (PL)

 • vpis novega naslova v veljaven potni list: takse prosto
 • PL z veljavnostjo 1 leto: 47 € (tarifna št. 56a + 56h)*
 • PL z veljavnostjo 3 let: 57 € (tarifna št. 56b + 56h)*
 • PL z veljavnostjo 5 let: 76 € (tarifna št. 56c +56h)*
 • PL z veljavnostjo 10 let: 115 € (tarifna št. 56č + 56h)*
 • PL za vrnitev: 19 € (tarifna št. 56d + 56h)
 • Evropski PL za vrnitev: 19 € (tarifna št. 56e + 56h)
 • PL za tujce: 64 € (tarifna št. 58)
 • naznanitev pogrešitve PL: takse prosto

*Za izdajo novega PL ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi PL zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse. Za izdajo novega PL ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi PL zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse.

OSEBNE IZKAZNICE (OI)

 • OI z veljavnostjo 1 leto: 37 € (tarifna št. 57a + 57f)**
 • OI z veljavnostjo 3 let: 44 € (tarifna št. 57b + 57f)**
 • OI z veljavnostjo 5 let: 60 € (tarifna št. 57 + 57f)**
 • OI z veljavnostjo 10 let: 76 € (tarifna št. 57č + 57f)**
 • naznanitev pogrešitve: takse prosto

**Za izdajo nove OI ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse. Za izdajo OI ob vsaki nalsednji pogrešitvi , izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi nrepimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse.

 

 

Konzularne zadeve

Na spletnih straneh "Konzularne zadeve" so na voljo informacije, nasveti ter priporočila za bivanje in urejanje upravnih zadev v tujini.


Uradne ure konzularne pisarne veleposlaništva potekajo od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure.

Prihod je potrebno najaviti na telefonski številki +421 2 57 26 77 00 ali na elektronski naslov sloembassy.bratislava(at)gov.si vsaj en delovni dan prej.  

Za termin se je glede na razpoložljivost mogoče dogovoriti tudi izven konzularnih ur.

********************************************************

Za izredno nujne konzularne zadeve (smrt, izguba / kraja dokumentov, pripor/zapor...) lahko pokličete tudi izven delovnega časa na dežurno številko + 421 2 57267716.

**********************************************************

Plačevanje konzularnih taks z bančnimi ali kreditnimi karticami na veleposlaništvu NI možno. Plačilo lahko opravite z nakazilom na račun veleposlaništva ali v gotovini.


**********************************************************

Diplomat, pooblaščen za vodenje upravnega postopka in odločanje o upravnih zadevah: mag. Mateja Kobav

********************************************************** 

Komu lahko diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije nudi pomoč?

 • slovenskim državljanom,
 • osebam slovenskega porekla,
 • državljanom držav članic Evropske unije, če nimajo svojega diplomatsko konzularnega predstavništva (v skladu z 20. členom Pogodbe o Evropski skupnosti).

Častni konzulati Republike Slovenije niso pristojni za opravljanje klasičnih konzularnih opravil in jih lahko izvajajo le v posameznih primerih ter po navodilih pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Kaj lahko diplomatsko konzularno predstavništvo stori za vas?

 • Izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo,
 • pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji: 

  • posredovanje izpiskov iz matičnih knjig,
  • naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo Republike Slovenije,
  • vloga za potni list,
  • preklic potnega lista,
  • sklenitev poroke v tujini in priglasitev poroke v Republiki Sloveniji,
  • ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ter razveza zakonske zveze,
  • prijava stalnega/začasnega prebivališča,
  • overitev podpisa, kopije, prevoda,
  • pridobitev državljanstva Republike Slovenije po izredni naturalizaciji,
  • odpust iz državljanstva Republike Slovenije;

 • posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo,

 • vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, če tako želite, ter, ob vašem soglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje o vaši situaciji,

 • posreduje obvestilo sorodnikom oz. prijateljem v primeru nesreče ali smrti,

 • pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo,

 • pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev,

 • pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične in poslovne subjekte.

Česa diplomatsko konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

 • Izposlovati izpustitev iz pripora oz. zapora,
 • plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kazniva dejanja,
 • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po prestani zaporni kazni prisilno vrnejo ali deportirajo v Republiko Slovenijo,
 • priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnici ali zaporu,
 • plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ter drugih uslug,
 • pomagati vstopiti v državo,
 • priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov,
 • rezervirati hotelov ali drugih namestitev,
 • priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.

Za dodatna pojasnila nas lahko kontaktirate na sloembassy.bratislava(at)gov.si  ali na telefonsko številko +421 2 57 26 77 00.

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bratislavi je pristojno za območje Slovaške republike.