Veleposlaništvo RS Bratislava /Zdravstveno zavarovanje /

Zdravstveno zavarovanje v tujini

Državljanom priporočamo, da si pred potovanjem priskrbijo veljavno Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Kartico je mogoče naročiti tudi preko spletne strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na Slovaškem ter v drugih državah članicah EU in EGP ter Švici  so slovenske zavarovane osebe upravičene do zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, pri čemer se upošteva naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki sprejme osebo na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev pričakovane dolžine bivanja v tujini, saj je zavarovana oseba, ki dalj časa biva v drugi državi članici (npr. študentje na študiju v tujini, delavci na delu v tujini, iskalci zaposlitve) upravičena do večjega obsega pravic, kot oseba, ki biva v drugi državi članici krajši čas (npr. osebe na službenem ali zasebnem potovanju). To pomeni, da mora zdravnik na podlagi evropske kartice osebi nuditi zdravstvene storitve v takem obsegu, da se ji zgolj zaradi zdravljenja ni potrebno vrniti v pristojno državo pred potekom nameravanega bivanja v drugi državi članici EU, EGP in Švici.

OPOZORILO: Evropska kartica ne pokriva stroškov zdravljenja oz. poroda v državah članicah EU, EGP ter Švici, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v teh državah zdravljenje oz. porod.

Več informacij lahko najdete na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.