Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzulárne záležitosti /Cestovne pasy /

Informácia ohľadom zápisu maloletých detí do cestovného pasu rodičov

V poslednom období Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave zaznamenalo početné otázky ohľadom možnosti prechodu štátnej hranice Slovinskej republiky v prípadoch, kedy maloleté deti nemajú vlastný cestovný pas, ale sú zapísané do cestovného pasu rodičov. Otázka je zvlášť aktuálna kvôli uplatňovaniu predpisov Európskej únie, podľa ktorých musia členské krajiny EU od 26.6.2012 vydávať cestovný pas každému jednotlivcovi, teda aj deťom. Podrobnejšie informácie v tejto súvislosti sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-odporuca-obcanom-ziadat-o-samostatne-cestovne-pasy-pre-deti

Občanom Slovenskej republiky, ktorí si aj napriek odporúčaniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ponechali cestové pasy, v ktorých majú zapísané svoje maloleté deti, oznamujeme, že slovinské orgány pohraničnej kontroly budú aj naďalej takéto cestovné pasy akceptovať ako platné na prechod štátnej hranice. V súlade s platnou legislatívou je samozrejme potrebné, aby osoba, ktorá je zapísaná do cestovného pasu, cestovala spolu s majiteľom cestovného pasu.

Ohľadom uznávania takýchto cestovných pasov zo strany ostatných členských krajín EU a aj tzv. tretích krajín v prípade prechodu vonkajšej schengenskej hranice (napr. s Chorvátskou republikou), slovenským občanom odporúčame, aby sa kvôli bližším informáciám obrátili na zastupiteľské úrady týchto krajín.

Zároveň by sme chceli občanov Slovenskej republiky upozorniť, že kvôli nejednotnosti členských krajín v tejto oblasti sa Európska komisia momentálne zaoberá problematikou spoločného prístupu v súvislosti s pravidlami o ochrane detí, ktoré prechádzajú vonkajšie hranice členských štátov. Ak Európska komisia prijme stanovisko, ktoré bude iné ako momentálna prax slovinských pohraničných orgánov, tie prax prispôsobia a budú postupovať v súlade s odporúčaním Európskej komisie.

Občanov Slovenskej republiky, ktorí by mali na hraničných priechodoch alebo kdekoľvek inde na území Slovinskej republiky akékoľvek problémy, upozorňujeme, aby sa ohľadom pomoci obrátili na zastupiteľský úrad svojej krajiny, teda na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane (http://www.mzv.sk/lublana).