Veleposlaništvo RS Bratislava /

Vážené návštevníčky a návštevníci internetových stránok Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave,

bilaterálne vzťahy medzi Slovinskou a Slovenskou republikou sú tradične veľmi dobré, priateľské a bez otvorených otázok. Politický dialóg medzi krajinami je intenzívny a pravidelný na všetkých úrovniach, čo je vynikajúci základ pre ďalšie posilňovanie spolupráce, najmä v oblasti hospodárstva, turizmu, vzdelávania a kultúry. Krajiny majú podobné zahraničnopolitické priority a ciele. Úspešne spolupracujú na multilaterálnej úrovni, v rámci EU a NATO, kde často obhajujú podobné pohľady a stanoviská, čo platí aj pre oblasť regionálnej spolupráce.

Hospodárska spolupráca medzi krajinami je na vysokej úrovni a z roka na rok sa posilňuje. Slovensko je dôležitým partnerom Slovinskej republiky v oblasti zahraničného obchodu. V obchodnej výmene so Slovenskom prevládajú najmä priemyselné výrobky, zatiaľ čo podiel poľnohospodárskych výrobkov je v podstate zanedbateľný. Najväčší podiel obchodnej výmeny medzi krajinami predstavuje automobilový priemysel. V oblasti hospodárstva majú Slovensko a Slovinsko podpísané všetky dôležité dohody, medzi inými aj Dohodu o vzájomnej ochrane a podpore investícií a Dohodu o vedecko-technickej spolupráci.

S pozdravom,

Gregor Kozovinc
veľvyslanec


26.09.2017  

Európsky deň jazykov

V utorok, 26. septembra, sa na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí už tradične konalo podujatie...


27.04.2016  

Dní slovinského filmu

Vo štvrtok, 21. apríla, sa v kine Lumiere konalo otvorenie Dní slovinského filmu. V úvodný večer...


12.04.2016  

"Sto rokov zabudnutia?" (záver projektu Polia vlčieho maku)

"Sto rokov zabudnutia?" (záver projektu Polia vlčieho maku) V utorok, 5.4., sa v...


17.03.2016  

Prednáška veľvyslankyne Bernardy Gradišnik na Žilinskej Univerzite

V utorok, 15. marca 2016 prebiehal na Žilinskej univerzite nmedzinárodný seminár na tému...


11.03.2016  

Kultúrny sviatok – Koncert speváčky Ditky

Vo štvrtok, 10. marca, sa v rámci osláv slovinského kultúrneho sviatku – Prešernovho dňa, konal v...



Informácia ohľadom zápisu maloletých detí do cestovného pasu rodičov

V poslednom období Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave zaznamenalo početné otázky ohľadom možnosti prechodu štátnej hranice Slovinskej republiky v prípadoch, kedy maloleté deti nemajú vlastný cestovný pas, ale sú zapísané do cestovného pasu rodičov. Podrobnejšie informácie v tejto súvislosti sú dostupné na našej internetovej stránke v kapitole "Konzulárne záležitosti".

Viac >>> 


Informácia o diaľničných známkach

Cestovateľov zo Slovenska, ktorí budú cestovať v alebo cez Slovinsko, chceme pripomenúť na povinnosť mať platnú diaľničnú známku. Na špeciálnej stránke o myte sme pripravili základne informácie o cenách diaľničných známok, rôznych typoch diaľničných známok, ich správnom použití a niekoľko užitočných odkazov. K dispozícii je tiež úplná informácia o predajných miestach a upozorňovacích tabulách (s fotografiami), ktoré pri vstupných bodoch do Slovinska upozorňujú na povinnosť mať platnú diaľničnú známku.

Viac >>>


Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave

Ventúrska 5
813 15 Bratislava 
Slovenská republika

T: (+) 421 2 57 26 77 00
F: (+) 421 2 52 45 00 09
E: sloembassy.bratislava(at)gov.si

Veľvyslanec:
J. E. Gregor Kozovinc

Twitter MZZRS