Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Izredni dogodki /Korona virus - COVID-19 /

Informacije o korona virusu za popotnike na Slovaškem

Omejeno konzularno poslovanje v času Covid-19 - spremembe od 1. maja 2020:

1) Veleposlaništvo sprejema vloge za potne liste in osebne izkaznice, katerih veljavnost je že potekla ali pa poteče v prihodnjih 3 mesecih. Sprejem vlog je možen izključno po predhodni najavi in ureditvi termina. Plačevanje takse je v času izvajanja tega ukrepa možno izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške.

2) Veleposlaništvo ponovno izvaja overjanje javnih listin, vendar izključno po pošti in po predhodnem dogovoru ter po predhodnem posredovanju skeniranih listin po elektronski pošti. Vračanje overjenih listin se izvaja po pošti na stroške stranke – kuverto z napisanim naslovom in opremljeno z znamkami morajo stranke posredovati ob vlogi oziroma vnaprej poravnati stroške priporočene pošiljke. Plačevanje takse se v času izvajanja tega ukrepa izvaja izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške. Overjanje podpisov na zasebnih listinah se izvaja le v nujnih primerih in po
predhodno dogovorjenem terminu.

Konzularne storitve za tujce: veleposlaništvo do nadaljnjega ne sprejema vizumskih vlog in vlog za dovoljenja za bivanje in delo.

VSTOP V DRŽAVO

Na Slovaško lahko vstopijo samo:

 • slovaški državljani;
 • tujci z dovoljenjem za prebivanje (zakon št. 404/2011);
 • tujci, ki so v družinski zvezi s slovaškimi državljani (zakonec, mladoletni otrok, starš mladoletnega otroka);
 • Mladoletnemu otroku ali zakoncu prej omenjenega tujca, ni potrebno potovati skupaj z njim (tujcem). Sorodstveno vez je mogoče dokazati na primer z rojstnim ali poročnim listom; če tujec nima izvirnika, zadošča navadna kopija). Če je dokument samo v tujem jeziku, mora tujec poskrbeti za prevod v slovaški jezik (zadošča neuradni prevod) in pri preverjanju na meji predložiti tako dokument kot prevod;
 • delovni migranti, ki živijo v 30-kilometrskem obmejnem pasu v sosednji državi in imajo delovno razmerje ali podobno razmerje na Slovaškem v 30 km obmejnem pasu in imajo potrdilo delodajalca o takšnem razmerju;
 • delovni migranti, ki živijo v 30-kilometrskem obmejnem pasu na Slovaškem in imajo delovno razmerje ali podobno razmerje v 30 km obmejnem pasu v sosednji državi in imajo potrdilo delodajalca o takšnem razmerju;
 • osebe, ki uživajo diplomatske privilegije in imuniteto;
 • osebe, ki vstopajo na Slovaško, da bi opravile sprejemni, zaključni ali drugi šolski izpit ali se vpisali v šolo na ozemlju Slovaške ali iz dijaških/študentskih domov pobrali svojo lastnino (vključno z eno spremljevalno osebo) in so imetniki potrdila o takšnem dejstvu (npr. vabilo k sprejemnim izpitom, vpis v šolo). Ta oseba mora ob vstopu na ozemlje Slovaške predložiti negativen test na COVID-19, ki ni starejši od 96 ur;
 • tujci, ki imajo olajšave in ki jim izjemo potrdi Urad za javno zdravstvo;
 • vozniki in osebje medicinskih storitev, ki zagotavljajo prevoz pacienta oz. prevoz telesnih organov namenjenih za transplantacijo krvi in krvnih nadomestil; 
 • pogrebni uslužbenci, ki opravljajo mednarodni prevoz človeških posmrtnih ostankov za pokop ali sežig;
 • tujci -  pripadniki policije, ki so v tranzitu čez Slovaško, da izpolnijo naloge, ki izhajajo iz članstva EU, ter pripadniki oboroženih sil in zveze NATO, ki pokažejo soglasje, ki ga je izdalo MNZ SK ali MO SK;

 • tujci – državljani držav članic EU, ki se vračajo v svojo državo čez Slovaško brez ustavljanja (tranzit) in pokažejo soglasje, ki ga je izdalo MNZ SK (za soglasje je treba zaprositi na povezavi: corona.transit(at)minv.sk)

 • tujci – vozniki tovornih vozil; piloti, osebje letal in drugi člani osebja letal; osebje ladijskega tovornega prometa; strojevodji; vozovni pregledniki, člani servisa v železniškem tovornem prometu, ki na ozemlje Slovaške potujejo tudi z drugimi prevoznimi sredstvi z namenom premestitve v kraj, kjer bodo opravljali svoje delo ali ob prevozu domov, če pokažejo potrdilo od delodajalca;

 • tujci – vozniki in osebje osebnega, letalskega in avtobusnega prometa, ki opravljajo prevoz repatriranih oseb na ozemlje Slovaške,

 • tujci - osebe, ki jim je soglasje izdalo MZ SK, ki vstopajo ali izstopajo s Slovaške zaradi zdravljenja njihove bolezni/stanja in osebe in njihovo spremstvo,

 • tujci – starši mladoletnih otrok, ki na Slovaško vstopajo z namenom deljenega starševstva ali stika z otrokom (potrebna je predložitev sodne odločbe ali starševskega dogovora)

Več informacij v povezavi: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie

Prošnja za dodatne informacije je potrebno nasloviti neposredno na elektronski naslov Urada za mejno policijo suhcp(at)minv.sk

Od 20. aprila je enkraten vstop na ozemlje Slovaške dovoljen tudi:

a) strokovnjakom in tehnikom, potrebnim za odpravo kriznih razmer v podjetjih, 
b) izvršnim direktorjem podjetij za nujno razrešitev notranjih razmer v podjetju.

Za vstop je treba zaprositi neposredno Ministrstvo za gospodarstvo Slovaške republike, ob prečkanju meje pa predložiti odobritev omenjenega ministrstva ter negativni izvid PT-PCR testa na Covid-19, ki ni starejši od 96 ur. 

Več podatkov z obrazcem je dostopnih na spletni strani: www.mhsr.sk/koronavirus/ziadost-o-udelenie-vynimky-na-vstup-na-uzemie-sr

Na Slovaškem je 17.5., 24.5., in 31.5. izjemoma dovoljena vožnja tovornih vozil po avtocestah, hitrih cestah, cestah I. reda in cestah za mednarodni promet. Policija lahko tovornjak po potrebi ustavi ali preusmeri na drugo cesto. Ukrep je namenjen sprostitvi kolon kamionov na mejah.

KARANTENSKA OBVEZNOST

Vsi, za katere je na Slovaško vstop dovoljen, morajo v karanteno bodisi v državno karanteno (v nastanitvenih enotah MNZ SK) bodisi v pametno karanteno. Osebe v državni karanteni ostanejo za čas, ki je potreben za izvedbo testiranja na COVID-19. V kolikor je rezultat testiranja negativen, je oseba napotena v domačo 14-dnevno samoizolacijo. Le-to morajo upoštevati tudi osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu. Informacije o domači e-karanteni in domači izolaciji so na voljo na spletni strani: https://korona.gov.sk/ekarantena

Vse potrebno za odhod v e-karanteno je mogoče urediti na naslednjih mejnih prehodih:

Avstrija
Petržalka - Berg 
Jarovce - Kittsee (avtocesta)

Madžarska
Čunovo - Rajka (avtocesta)
Šahy - Parassapusta
Milhost - Tornyosnémeti - R4

Poljska
Vyšný Komárnik - Barwinek
Trstená - Chyžné

Češka
Drietoma - Starý Hrozenkov
Brodske - Břeclav - diaľnica
Svrčinovec - Mosty u Jablunkova
Makov - Bíla Bumbálka

Ukrajina
Vyšné Nemecké

 

Pomembno: oseba, ki načrtuje vstop na ozemlje Slovaške se je dolžna najmanj 72 ur pred tem registrirati na https://navraty.mzv.sk/?lang=sk

Ukrep prestajanja karantene v državnih oz. drugih namestitvenih enotah NE velja za:

 • nosečnice, osebe z zmanjšano mobilnostjo, onkološke bolnike, psihiatrične bolnike, osebe s hudimi imunskimi motnjami, osebe s posebnimi prehranskimi potrebami, osebe s kroničnimi boleznimi dihal, srca in ožilja, osebe s presnovnimi motnjami, osebe z epilepsijo, osebe z duševnimi motnjami, osebe s hudimi boleznimi, ki potrebujejo injekcije v rednih presledkih, težke invalide ali osebe z drugimi resnimi zdravstvenimi stanji. Vse naštete osebe morajo predložiti potrdilo, ki potrjuje njihovo zdravstveno stanje;
 • osebe starejše od 75 let;
 • osebe, ki so zgoraj naštetim osebam bližnje in jih spremljajo ob vstopu na Slovaško. Za vse zgoraj naštete osebe (tudi bližnje in spremljajoče), ki predložijo potrdilo o negativnem testu na COVID-19, ki ni starejši od 96 ur, je določena domača 14-dnevna samoizolacija. Obveznost predložitve potrdila o negativnem testu na COVID-19 ne velja za otroke do 3 let starosti;
 • mladoletnike brez spremstva, ki vstopajo na ozemlje Slovaške. Ti morajo ostati v domači 14-dnevni samoizolaciji, vključno z osebami, ki živijo v istem gospodinjstvu.

Obvezna karantena NE velja za:

 • voznike tovornih vozil; pilote in osebje letal; osebje ladijskega tovornega prometa; strojevodje; osebje v železniškem tovornem prometu; voznike tovornih vozil, posadke plovil ali strojevodje, ki na ozemlje Slovaške potujejo z drugimi prevoznimi sredstvi;
 • voznike in osebje repatriacijskih prevozov, osebje repatriacijskih letov;
 • voznike in osebje medicinskih storitev, ki zagotavljajo prevoz pacienta oz. prevoz telesnih organov, namenjenih za transplantacijo krvi in krvnih nadomestil ter pogrebne uslužbence, ki zagotavljajo mednarodni prevoz človeških posmrtnih ostankov za pokop ali sežig;
 • osebe, ki vstopajo ali izstopajo s Slovaške zaradi zdravljenja njihove bolezni/stanja in osebe, ki so jim bližnje;
 • policiste, ki so v tranzitu čez Slovaško z namenom, da izpolnijo naloge, ki izhajajo iz članstva v EU, ter pripadniki vojske Slovaške ter zveze NATO;
 • državljane držav članic EU, ki se vračajo v svojo državo čez Slovaško brez ustavljanja (tranzit);
 • osebe, ki uživajo diplomatske privilegije in imunitete;
 • starše mladoletnih otrok, ki na Slovaško vstopajo z namenom deljenega starševstva ali stika z otrokom (potrebna je predložitev sodne odločbe ali starševskega dogovora in takojšnje obvestilo pristojnemu ministrstvu SK);
 • dnevne migrante (morajo imeti le potrdilo o delu) in osebe, ki z njimi živijo v enem gospodinjstvu;
 • osebe s prebivališčem na Slovaškem, ki v Avstrijo, Češko, Poljsko odhajajo zaradi vpisa v vrtec, šolo, ali na univerzo (s seboj morajo imeti potrdilo o tem; če je bivanje v tujini  daljše od 24 ur, je treba najkasneje peti dan opraviti COVID-19 test in se do njegovega negativnega izvida podvreči domači karanteni);
 • zdravstveno osebje in osebe, ki delajo na področju socialnih storitev, s stalnim ali začasnim bivališčem na Slovaškem, ki delo opravljajo v čeških regijah Jihomoravska, Zlín, Moravskosliezska in Olomouc ter avstrijskih zveznih deželah Dunaj, Spodnja Avstrija in Gradiščansko, pod pogojem, da imajo s seboj potrdilo o delu ter negativen test na COVID-19, ki ni starejši od 96 ur;
 • državljane  SK s stalnim ali začasnim prebivališčem oddaljenim do 30 km od odprtega mejnega prehoda;
 • osebe, ki opravljajo čezmejno oskrbo ostarelih in nemočnih sorodnikov; potrebno je imeti potrdilo zdravnika, častno izjavo o družinskem odnosu v slovaškem (češkem) jeziku. V primeru bivanja več kot 24 ur, mora oseba pokazati negateiven test na COVID-19, ki ni starejši od 96 ur;
 • osebe s področja znanosti, pedagoški delavci, znanstveniki in raziskovalci (ne glede na oddaljenost od meje – velja za SK – CZ, SK – AT), vstop v SK je dovoljen le s potrdilom delodajalca in negativnim testom na covid-19, ki ni starejši od 96 ur;
 • osebe, ki opravljajo čezmejne športne vaje in treninge učencev, dijakov, študentov do 26. leta starosti (CZ, HUN, AT) vključno s spremstvom . Ob tem morajo imeti potrdilo svojega športnega kluba;
 • lastnike kmetijskih zemljišč v AT, HU, CZ in PL (do 10 km od meje);
 • serviserje in vzdrževalce kmetijske tehnike (velja med 01.06. in 30.10.);
 • sezonske delavce v poljedelstvu in živilstvu (SK – CZ, SK – AT), pod pogojem, da imajo s seboj potrdilo o delu ter negativen test na COVID-19, ki ni starejši od 96 ur
 • osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki zapustijo SK do 24 ur, če potujejo v/na CZ, PL, HU, AT, HR, DE, CH in SI.

Od 21. maja 2020 obvezna karantena NE velja za osebe, ki imajo na Slovaškem stalno ali začasno prebivališče in ozemlje Slovaške zapustijo za manj kot 24 ur. Omenjene osebe smejo v tem času vstopiti na ozemlje le osmih držav - Slovenije, Avstrije, Češke, Poljske, Madžarske, Nemčije in Švice.

MEJNI PREHODI IN PROMET

Slovaška od 8. aprila začasno izvaja mejni nadzor s sosednjimi državami. V tem času so odprti le nekateri mejni prehodi:

**Meja z Republiko Avstrijo

 

 

Bratislava - Jarovce - Kittsee (avtocesta) - potniški promet, tovorni promet
Bratislava - Jarovce - Kittsee (stara cesta) - potniški promet / z avstrijske strani odprt od 5 do 22 ure /
Bratislava - Petržalka - Berg - brez omejitev
Moravský Svätý Ján - Hohenau - potniški promet

**Meja z Republiko Madžarsko

Bratislava Čunovo - Rajka (avtocesta) - brez omejitev
Medveďov - Vámosszabadi - potniški promet
Komárno - Komárom / od 11. maja tudi za prevoz do 3,5 t za prevoz blaga, ne za tranzit /
Štúrovo - Esztergom / od 11. maja tudi za prevoz do 3,5 t za prevoz blaga, ne za tranzit /
Šahy - Parassapuszta - brez omejitev
Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat
Šiatorská Bukovinka - Salgótarján - potniški promet
Kráľ - Bánréve - tudi za mednarodni tovorni prevoz z nakladanjem ali razkladanjem na Češkem in v Republiki Poljski
Milhosť - Tornyosnémeti (cesta I / 17) - brez omejitev
Milhosť - Tornyosnémeti (cesta R4) - brez omejitev
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely (cestni prehod) - potniški promet
Hosťovce - Tornanádaska / od 6. do 18. ure, dvosmerni potniški in tovorni prevoz do 3,5t

**Meja z Republiko Češko
Svrčinovec - Mosty u Jablunkova - brez omejitev
Makov - Bílá-Bumbálka - brez omejitev
Horné Srnie - Brumov-Bylnice - potniški in tovorni N3
Drietoma - Starý Hrozenkov - brez omejitev
Moravské Lieskové - Strání - potniški in tovorni N3
Lysá pod Makytou - Střelná - brez omejitev
Vrbovce - Velká nad Veličkou - potniški in tovorni N2
Brodské - Břeclav (avtocesta) - brez omejitev
Holíč - Hodonín - brez omejitev
Skalica - Sudoměřice (nova cesta) - brez omejitev

**Meja z Republiko Poljsko
Trstená - Chyžné - brez omejitev
Vyšný Komárnik - Barwinek - brez omejitev

**Zračne meje

Vsa letališča so za civilni promet zaprta (izjema so zasebni in izredni repatriacijski leti; tovorni in humanitarni leti so dovoljeni).
 
Potniške ladje se ne smejo ustaviti na Slovaškem, pač pa lahko le plujejo skoznjo.

Mednarodni avtobusni in železniški potniški promet s Slovaške v tujino oz. obratno je prekinjen.

Domači vlaki in avtobusi obratujejo po nedeljskem oz. prazničnem voznem redu. Od 6. maja so spet dovoljeni taksi prevozi.
 
KLJUČNI UKREPI

Od 12. marca je na Slovaškem razglašeno izredno stanje. V veljavi so omejevalni ukrepi, ki pa jih vlada zaradi ugodnih epidemioloških razmer postopoma blaži.
 
V javnosti je obvezno nošenje mask oz. obraznih rut/šalov. Izjeme so:

 • otroci do 2. leta starosti,
 • avtistične osebe,
 • osebe v zaprtem vozilu, če sicer živijo v skupnem gospodinjstvu,
 • vozniki javnih prevoznih sredstev, ki so nameščeni v prostoru, ločenem od potnikov,
 • osebe na prostem, če so od drugih oseb (s katerimi ne živijo v skupnem gospodinjstvu) oddaljene najmanj 5 metrov.

V zadnjem času se javno življenje postopoma normalizira. Odprte so trgovine, storitve, službe, lokali, gledališča, kino dvorane, kratkoročne nastanitve (pogoji jasno določeni), zunanja športna igrišča, turistične znamenitosti, muzeji in galerije. Ob nedeljah so vse trgovine/storitve/službe zaprte.
 
Zaprti ostajajo nakupovalna središča, kinodvorane, gledališča, notranji prostori lokalov, vrtci, šole, kopališča, notranji športni tereni. Športne prireditve niso dovoljene.
 
Informacije o koronavirusu na Slovaškem so na voljo na novi spletni strani www.korona.gov.sk.

Dodatne informacije so na voljo na telefonskih linijah, odprtih 24 ur na dan, in sicer:
 
Urad za javno zdravje Slovaške republike: +421 917 222 682
Regionalni urad za javno zdravje s sedežem v Banski Bystrici: +421 918 659 580
Regionalni urad za javno zdravje s sedežem v Bratislavi: +421 917 426 075
Regionalni urad za javno zdravje s sedežem v Nitri: +421 948 495 915
Regionalni urad za javno zdravje s sedežem v Trnavi: +421 905 903 053
Regionalni urad za javno zdravje s sedežem v Trenčinu: +421 911 763 203
Območni urad za javno zdravje s sedežem v Košicah: +421 918 389 841
Območni urad za javno zdravje s sedežem v Prešovu: +421 911 908 823
Regionalni urad za javno zdravje s sedežem v Žilini: +421 905 342 812

Zainteresirani lahko svoja vprašanja/poizvedbe pošljejo tudi na e-poštni naslov: novykoronavirus(at)uvzsr.sk oz. na: koronachcemvediet(at)vlada.gov.sk.
 
Sosednje države: informacije o ukrepih držav, ki mejijo s Slovaško, so na voljo na spletnih straneh veleposlaništev RS v Pragi, v Budimpešti, na Dunaju, v Varšavi in v Kijevu.

 

Posodobljeno: 29. maja 2020