Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Izredni dogodki /Korona virus - COVID-19 /

Informacije o korona virusu in s tem povezanimi ukrepi na Slovaškem

(Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.)

Omejeno konzularno poslovanje v času Covid-19:

1) Veleposlaništvo sprejema vloge za potne liste in osebne izkaznice, katerih veljavnost je že potekla ali pa poteče v prihodnjih 3 mesecih. Sprejem vlog je možen izključno po predhodni najavi in ureditvi termina. Plačevanje takse je v času izvajanja tega ukrepa možno izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške.

2) Veleposlaništvo ponovno izvaja overjanje javnih listin, vendar izključno po pošti in po predhodnem dogovoru ter po predhodnem posredovanju skeniranih listin po elektronski pošti. Vračanje overjenih listin se izvaja po pošti na stroške stranke – kuverto z napisanim naslovom in opremljeno z znamkami morajo stranke posredovati ob vlogi oziroma vnaprej poravnati stroške priporočene pošiljke. Plačevanje takse se v času izvajanja tega ukrepa izvaja izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške. Overjanje podpisov na zasebnih listinah se izvaja le v nujnih primerih in po predhodno dogovorjenem terminu.

Konzularne storitve za tujce: veleposlaništvo do nadaljnjega ne sprejema vizumskih vlog in vlog za dovoljenja za bivanje in delo.

VSTOP V DRŽAVO

V skladu z odlokom Urada za javno zdravstvo SK, se 31. maja ob 6.00 spreminjajo pogoji ob vstopu na ozemlje SK. V nadaljevanju po točkah navajamo nove vstopne pogoje in izjeme od njih. 

Nova uredba določa tri skupine držav razporejene glede na epidemiološko stanje:

Zelene države (države članice EU in države izven EU z visoko stopnjo cepljenosti prebivalstva in ugodno epidemiološko sliko):

oseba, ki je bila v eni od teh držav v zadnjih 14 dni, mora v karanteno; 

osebi brez simptomov se karantena konča 14. dan oz. po prejemu negativnega PCR oz. HAG testa, ki ga oseba lahko opravi katerikoli dan po nastopu karantene.

 

Izjeme od karantene in testa ob vstopu iz zelenih držav: 

oseba, ki je pred več kot 14 dni prejela drugi odmerek mRNA cepiva proti COVID-19;

oseba, ki je pred več kot 4 tedni prejela prvi odmerek vektorskega cepiva;

oseba, ki je pred 14 dni prejela prvi odmerek cepiva (mRNA oz. vektorsko cepivo) v primeru, če je ta odmerek oseba prejela do 180 dni od prebolele bolezni COVID-19;

oseba s potrdilom o preboleli bolezni COVID-19, ki ni starejši od 180 dni;

oseba mlajša od 18 let.


Rdeče države (države izven EU s slabo epidemiološko sliko): 

oseba, ki je bila v eni od teh držav v zadnjih 14 dni, mora v karanteno; 

osebi brez simptomov se karantena konča 14. dan oz. po prejemu negativnega PCR testa, ki ga oseba lahko opravi 8. dan po nastopu karantene. Karantena se ji v tem primeru konča, ko prejme negativen izvid testa; 

otrokom do 10 let se karantena konča na isti dan kot ostalim članom skupnega gospodinjstva; 

v karanteno morajo vsi člani gospodinjstva, tudi če je bil v "rdeči državi" samo eden od njih.   


Karantena in testiranje po vstopu iz rdečih držav ne velja za osebo, ki je:

pred več kot 14 dni prejela drugi odmerek mRNA cepiva proti COVID-19;

pred več kot 4 tedni prejela prvi odmerek vektorskega cepiva;

pred 14 dni prejela prvi odmerek cepiva (mRNA oz. vektorsko cepivo) v primeru, če je ta odmerek oseba prejela do 180 dni od prebolele bolezni COVID-19.

in hkrati ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v rdeči državi ter stalno ali začasno prebivališče na Slovaškem oz. imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na Slovaškem in stalno ali začasno prebivališče v rdeči državi. 


Izjeme od karantene in testa ob vstopu iz rdečih držav: 

oseba je pred več kot 14 dni prejela drugi odmerek mRNA cepiva proti COVID-19;

oseba je pred več kot 4 tedni prejela prvi odmerek vektorskega cepiva;

oseba je pred 14 dnevi prejela prvi odmerek cepiva (mRNA oz. vektorsko cepivo) v primeru, če je ta odmerek oseba prejela do 180 dni od prebolele bolezni COVID-19;

oseba s potrdilom o preboleli bolezni COVID-19, ki ni starejši od 180 dni.

Tranzit čez rdečo državo, ki ne bo trajal več kot 8 ur oz. tranzit čez letališče se smatra kot obisk zelene države.


Črne države: 

če je bila oseba v zadnjih 14 dneh v eni od teh držav, mora v 14-dnevno karanteno, 8. dan karantene lahko opravi PCR test, nato mora v karanteni ostati preostalih šest dni; 

otrokom do 10 let se karantena konča isti dan kot ostalim članom skupnega gospodinjstva.

Karantena in testiranje po vstopu iz črnih držav ne velja za osebo, ki je:

pred več kot 14 dni prejela drugi odmerek mRNA cepiva proti COVID-19;

pred več kot 4 tedni prejela prvi odmerek vektorskega cepiva;

pred 14 dni prejela prvi odmerek cepiva (mRNA oz. vektorsko cepivo) v primeru, če je ta odmerek oseba prejela do 180 dni od prebolele bolezni COVID-19.

in hkrati ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v črni državi in stalno oz. začasno prebivališče na Slovaškem oz. imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na Slovaškem in stalno oz. začasno prebivališče v črni državi. 


Izjeme od karantene in testa ob vstopu iz črnih držav: 

oseba, ki je pred več kot 14 dni prejela drugi odmerek mRNA cepiva proti COVID-19;

oseba, ki je pred več kot 4 tedni prejela prvi odmerek vektorskega cepiva;

oseba, ki je pred 14 dni prejela prvi odmerek cepiva (mRNA oz. vektorsko cepivo) v primeru, če je ta odmerek oseba prejela do 180 dni od prebolele bolezni COVID-19;

oseba s potrdilom o preboleli bolezni COVID-19, ki ni starejši od 180 dni.

Tranzit čez črno državo, ki ne bo trajal več kot 8 ur oz. tranzit čez letališče v črni državi se smatra kot obisk zelene države.

Če se osebi v 14 dneh po prihodu iz katerekoli države pojavijo simptomi bolezni COVID-19, mora o tem obvestiti svojega splošnega zdravnika ali pediatra po telefonu ali po e-pošti oz. glavnega splošnega zdravnika samouprave.

Ob vstopu na Slovaško se je potrebno prijaviti na korona.gov.sk/ehranica, v primeru vstopa na Slovaško z letalom je potrebno izpolniti obrazec https://www.mindop.sk/covid/.

 

Osebe, katerim ob vstopu na Slovaško ni potrebno oditi v karanteno: 

1) vozniki tovornih vozil, avtobusov, piloti, člani letalskih posadk in drugo letalsko osebje, ladijsko osebje, strojevodje, člani vlakovne posadke in pomožno osebje v železniškem prometu –  omenjene osebe, ki prestopijo mejo SK z drugimi prevoznimi sredstvi zaradi premestitve v kraj, kjer bodo opravljale svoje dejavnosti, ali ob vrnitvi domov, morajo to dejstvo dokazati s potrdilom delodajalca v slovaškem jeziku ALI s potrdilom za mednarodne prevoznike (Green lines - potrdilo Evropske komisije). Pri nalaganju in razkladanju blaga morajo te osebe uporabljati zaščitno opremo, omejiti neposreden stik z osebjem na SK, vozilo pa mora biti opremljeno z gumijastimi rokavicami in razkužilom za redno čiščenje rok; delodajalec zaposlenim v železniškem prometu izda potrdilo, s katerim dokazuje, da je prestop državne meje potreben zaradi zagotavljanja železniškega prevoza, 

2) Vozniki in posadke potniškega, letalskega ali avtobusnega prevoza, ki opravljajo repatriacijske prevoze oseb na ozemlje SK.

3) Vozniki in posadke zdravstvene službe, ki prevažajo bolnika in voznike in posadke, ki prevažajo organe za presaditev, kri in krvne pripravke. Prevoz lahko poteka le s posebnim vozilom, ki ima ločen prostor za bolnike. Osebje mora uporabljati zaščitno opremo in dezinfekcijo za roke. 

4) Osebje pogrebnih služb, ki opravlja mednarodni prevoz posmrtnih ostankov za pokop ali upepelitev. Ob rokovanju s posmrtnimi ostanki morajo uporabljati respirator FFP2 ali FFP3, omejiti kontakt z drugimi osebami in vozilo opremiti z gumijastimi rokavicami in dezinfekcijskim sredstvom.

5) Osebe, ki imajo na SK stalno ali začasno prebivališče in vstopajo ali zapustijo ozemlje SK zaradi nujnega zdravniškega pregleda ali zdravljenja ter njihove bližnje osebe, če njihovo bivanje ne bo preseglo 12 ur. S seboj morajo imeti vabilo zdravnika oz. potrdilo o pregledu. Če bo njihovo bivanje preseglo 12 ur, morajo osebe zaprositi za odobritev Ministrstvo za zdravje na naslovu www.standardnepostupy.sk/. 

6) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK ali Ministrstva za obrambo SK  vstop ali tranzit pripadnikov policijskih sil, ki gredo čez ozemlje SK, z namenom izvajanja nalog, ki izhajajo iz članstva v EU, in pripadnikov oboroženih sil ter zveze Nato.

7) Tranzit oseb in njihovih družinskih članov v državo, kjer imajo prijavljeno prebivališče oz. v državo, katere so državljani oz. v drugo državo EU (ne glede na prebivališče in državljanstvo). Te osebe morajo ozemlje SK prečkati brez ustavljanja (z izjemo nujne oskrbe z gorivom) in ga zapustiti najkasneje v roku 8 ur po vstopu.


8) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK v primeru razumnega tranzita oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točke 7. Te osebe morajo ozemlje SK prečkati brez ustavljanja (z izjemo nujne oskrbe z gorivom) in ga zapustiti najkasneje v roku 8 ur po vstopu.


9) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK za osebe, ki vstopajo na ozemlje SK na podlagi zahteve sodišča ali organov v kazenskem postopku.

10) Delegacije na ravni Predsedniškega urada SK SK, Parlamenta SK, vlade in drugih osrednjih organov državne uprave, državni uslužbenci in uslužbenci pri opravljanju dela v javnem interesu napoteni na tujo službeno pot z namenom opravljanja nalog povezanih z zastopanjem Slovaške v tujini.

11) Osebe, katerim je bilo dodeljeno opravljanje nalog na predstavništvu SK oz. naloge povezane z zastopanjem Slovaške v mednarodni organizaciji ali mednarodnem vojaškem predstavništvu zunaj ozemlja SK, ki vstopajo na ozemlje SK med in po koncu napotitve v tujini, ter njihovimi družinskimi člani.

12) Osebe, ki so imetniki diplomatskega ali službenega potnega lista.

13) Po odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve in evropske zadeve SK za zaposlene v mednarodnih organizacijah, mednarodnih finančnih institucijah in institucijah Evropske unije, ki delo opravljajo na ozemlju SK, in njihovi družinski člani.

14) Poslanci Evropskega parlamenta, izvoljeni v Slovaški republiki, in njihovi družinski člani.

15) Osebe, ki vstopajo na ozemlje SK na podlagi veljavne sodne odločbe glede izvajanja deljenega skrbništva nad mladoletno osebo ali pravice do stika z mladoletno osebo. Oseba je takoj po vstopu dolžna pokazati pravnomočno sodno odločbo ali sporazum staršev in obvestiti Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino SK (Center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine) o nameri vstopa na ozemlje SK iz razloga, navedenega v tej točki. 

16) Po odobritvi Ministrstva za gospodarstvo SK, zaposleni pri upravljavcih elementov kritične infrastrukture na področju energetike in industrije ter zaposleni njihovih podizvajalcev na zahtevo upravljavce zadevnega elementa kritične infrastrukture. 

17) Po odobritvi Ministrstva za gospodarstvo SK za eksperte/specialiste/tehnike pri odpravi kriznih razmer v industrijskem sektorju.

18) Po odobritvi Ministrstva za promet in gradbeništvo SK, zaposleni pri upravljavcih elementov  kritične infrastrukture na področju elektronske komunikacije.

19) Po odobritvi Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja SK, osebe, ki opravljajo vzdrževanje kmetijske in gozdarske opreme, posadke kmetijskih in gozdarskih strojev ter njihovo spremstvo; za osebe, ki zagotavljajo operativnost obratov na področju kmetijstva, prehrambne industrije, gozdarstva in veterinarske oskrbe živine; osebe, ki so lastniki živali z namenom izvedbe specializiranega diagnostičnega veterinarskega pregleda, kirurške operacije oz. zdravljenja živali.

20) Osebe, ki zagotavljajo prevoz drugih oseb z in na mednarodna letališča na CZ, PL, HU in v AT. Pred prečkanjem meje se morajo te osebe registrirati na www.naletisko.mzv.sk in ob prečkanju meje pokazati pripadniku policije ustrezno potrdilo in letalsko karto osebe. Osebe, ki zagotavljajo tovrsten prevoz, morajo uporabljati ceste le v državah članicah EU brez ustavljanja (z izjemo nujnega črpanja goriva). 

21) Po odobritvi Ministrstva za zdravstvo SK, osebe, ki vstopajo na ozemlje SK ali ga zapuščajo zaradi servisiranja, namestitve in inšpekcijskih služb medicinske opreme, zagotavljanja usposabljanja zdravstvenega osebja, nadziranju kliničnih študij, osebe, ki zagotavljajo nemoteno delovanje zdravstvene infrastrukture.

22) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, člani tujih reševalnih skupin ali eksperti, ki sodelujejo na zahtevo državnih organov Slovaške ali druge države, v humanitarni pomoči med krizo ali na reševalnih delih v izrednih razmerah na ozemlju SK ali druge države,

23) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, osebe, ki na ozemlje SK vstopajo za kratek čas zaradi pridobitve dokumentov, ki jih je izdala Slovaška.


24) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, osebe, ki opravljajo prevoz posebne gasilske in reševalne opreme, potrebne za zagotovitev intervencijskih dejavnosti gasilskih enot za izvajanje servisnih operacij in tehničnih pregledov.

25) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, osebe, ki izvajajo gasilska in reševalna dela v nujnih primerih na obmejnem območju na zahtevo operacijskega središča sosednje države.

26) Osebe, ki imajo na ozemlju SK prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, in mejo Slovaške prestopajo zaradi obiska tujega veleposlaništva, pooblaščenega za Slovaško, ki se nahaja na CZ/HU in v AT, za manj kot 12 ur. Ob vstopu morajo o tem predložiti dokazilo.

 

Nov odlok ureja tudi področje zaposlenih v sosednih državah in osebe s prebivališčem na obmejnem ozemlju (do 100 km od meje). Zanje ne velja obveznost 14-dnevne karantene in testiranja 8. dan karantene. Gre za osebe, ki imajo:

1) sklenjeno pogodbo o delu v sosednji državi, osebe, ki imajo prebivališče na obmejnem območju sosedne države do 100 km od odprtega mejnega prehoda na ozemlju SK in potujejo v službo na SK do 100 km od odprtega mejnega prehoda, osebe, ki imajo SK državljanstvo in stalno ali začasno prebivališče v obmejnem območju sosednje države do 100 km od odprtega mejnega prehoda na ozemlju SK. Te osebe morajo ob prehodu meje pokazati potrdilo o negativnem izvidu hitrega antigenskega testa ali PCR testa, ki ni starejši od 7 dni in ki ga je izdala ustrezna slovaška (Ministrstvo za zdravje SK, mobilno mesto za testiranje) ustanova oz. tuja ustanova. Določba velja tudi za družinske člane iz istega gospodinjstva, če skupaj prečkajo mejo.

Med izjeme spadajo tudi:

1) osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki obiskujejo ali se udeležujejo sprejemnih izpitov v eni od šol (vrtec, osnovna, srednja, visoka, univerza) na CZ, HU, PL, UA in v AT in ob prečkanju meje pokažejo dokaz o šolanju (potrdilo šole), 

2) osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na  CZ, HU, PL, UA in v AT, ki obiskujejo eno od šol na Slovaškem. Mejo je mogoče prečkati le z ustreznim dokazilom (potrdilo šole)

3) Osebe, ki imajo začasno ali stalno prebivališče na Slovaškem in imajo 

a) status učenca OŠ, dijaka ali študenta dnevnega študija univerze,

b) se udeležujejo športnega treninga kot redni člani športnega kluba na CZ, HU, PL in v AT,

c) še niso dopolnili 26 let,

d) imajo o vsem tem ustrezno dokazilo.

4) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Slovaškem in nudijo nujno potrebno zdravstveno oskrbo za bližnjega družinskega člana na ozemlju sosednje države in ob prečkanju meje predložijo ustrezno zdravniško potrdilo in častno izjavo o sorodstvu v slovaškem jeziku.

5) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v eni od sosednjih držav in nudijo nujno potrebno zdravstveno oskrbo za bližnjega družinskega člana na ozemlju Slovaške in ob prečkanju meje predložijo ustrezno zdravniško potrdilo in častno izjavo o sorodstvu v slovaškem jeziku.

6) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na CZ, HU, PL in v AT in obdelujejo zemljišče na Slovaškem do 10 km od državne meje in ob prečkanju meje predložijo ustrezno potrdilo. 

7) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Slovaškem in obdelujejo zemljišče na CZ, HU, PL in v AT do 10 km od državne meje in ob prečkanju meje predložijo ustrezno potrdilo.

8) Osebe, ki vstopajo ali se vračajo na ozemlje SK s CZ, HU, PL in iz AT na ozemlje Slovaške:

a) opravljajo na Slovaškem delo na področju umetnosti (TV oddaje, AV dela), novinarji napoteni na Slovaško, ali umetniki sodelujoči na gledaliških, glasbenih predstavah, sodelujoči na arheoloških raziskavah, v muzejih, arhivih in podobnih ustanovah o čemer ob prečkanju meje predložijo ustrezni dokazilo.

9) Člani športih ekip, sodniki, ki se udeležujejo naslednjih športnih tekem:

- TIPOS extraliga (hokej – moški), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej - moški), MOL Liga (rokomet - ženske)in se udeležujejo mednarodnih tekem, ki jih organizira mednarodna federacija in o čemer preložijo ustrezno dokazilo;
Te osebe (točke 1-9 v tem odstavku) morajo predložiti potrdilo Ministrstva za zdravje SK z negativnim antigenskim testom ali PCR, ki ni starejši od 7 dni.

10) Člani športnih ekip, sodniki, ki se udeležujejo naslednjih športnih tekem:
- TIPOS extraliga (hokej - moški), FORTUNA Liga (nogomet - moški), SLOVNAFT Handball Extraliga (rokomet - moški), Extraliga moški (odbojka), Extraliga ženske (odbojka), Slovaška košarkarska liga (moški), Extraliga ženske (košarka) in MOL Liga (rokomet - ženske) in se udeležujejo mednarodnih tekem, ki jih organizira mednarodna federacija in o čemer predložijo ustrezno dokazilo.

11) Osebe, ki vstopajo ali se vračajo na ozemlje SK in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so reprezentanti SK na podlagi certifikata Ministrstva za šolstvo, znanost, raziskave in šport SK vključno z dekretom olimpijskih ali paraolimpijskih iger v Tokiu, ki vstopajo na Slovaško zaradi priprave na mednarodno tekmovanje;
- člani športnih ekip in sodniki, ki se udeležujejo mednarodnega športnega dogodka, ki ga je odobril urad za javno zdravstvo s podporo Ministrstva za šolstvo, znanost, raziskave in šport, pri čemer tak dogodek lahko traja največ 48 ur oziroma 4 dni;
- športniki in člani podpornih ekip, ki se bodo udeležili priprave v Karantenskem vadbenem središču X Bionic v Šamorínu ali
- novinarji, ki se udeležujejo na enem od navedenih športnih dogodkov.

12) Osebe, ki za kratek čas vstopajo na ozemlje SK ali ga zapuščajo zaradi udeležbe na pogrebu bližnje osebe ali zaradi poroke.

13) Osebe, ki vstopajo na ozemlje SK na uradno povabilo Predsedniške pisarne SK, Parlamenta SK, Vlade SK ali osrednjih organov državne uprave. 

Vse osebe (iz točk 1-9) morajo predložiti negativni izvid hitrega antigenskega testa, ki je bil izdan v enem od odvzemnih mest na Slovaškem oz. negativni izvid hitrega antigenskega oz. PCR testa, ki ni starejši od 7 dni, ki je bil izdan izven SK.

Vse osebe (iz točk 10-13) morajo predložiti negativen izvid antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur oz. PCR test, ki ni starejši od 72 ur.


Tudi vse spremljajoče osebe, ki spadajo pod točke 1-7 in 12, morajo imeti ob vstopu na SK ustrezno dokazilo.

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

 

MEJNI PREHODI IN PROMET

Nadzori na notranjih mejah Slovaške republike z Avstrijo, Češko, Madžarsko in Poljsko so od 17. februarja poostreni.

Mejni prehodi z Avstrijo

Bratislava - Jarovce – Kittsee (avtocesta)

Bratislava - Petržalka – Berg

Bratislava - Jarovce – Kittsee (med 6.00 in 22.00)

Bratislava – Devínska Nová Ves – Schlosshof (kolesarska pot)

Devín – Hainburg (rečni prevoz)

Moravský Svätý Ján – Hohenau (med 5.00 in 24.00)

Záhorská Ves – Angern an der March (med ponedeljkom in petkom med 08.00 in 11.00 ter med 15.00 in 18.00 za opravljanje kmetijskih oz. gozdarskih del)

Mejni prehodi s Češko
Brodské – Břeclav (avtocesta)
Brodské – Lanžhot
Holíč – Hodonín
Skalica – Sudomřice (nova cesta)
Vrbovce – Velká nad Veličkou
Moravské Lieskové – Strání
Drietoma – Starý Hrozenkov
Horné Srnie – Brumov – Bylnice
Lysá pod Makytou – Střelná Makov – Bílá-Bumbálka
Klokočov – Bíla
Svrčinovec – Mosty u Jablunkova


Mejni prehodi z Madžarsko
Čunovo – Rajka (avtocesta)
Rusovce – Rajka (stara cesta; med 6.00 in 8.00 in med 15.00 in 17.00)
Medveďov – Vámosszabadi
Komárno – Komárom (nov most)
Komárno – Komárom
Štúrovo – Esztergom
Šahy – Parassapuszta
Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
Ráros – Ráróspuszta (med 5.00 in 20.00)
Šiatorská Bukovinka – Salgótarján Somosköújfalu
Kráľ – Bánréve
Hosťovce – Tornanádaska (6.00 in 18.00)
Milhosť – Tornyosnémeti (hitra cesta R4)
Milhosť – Tornyosnémeti
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cesta I/79)
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (med 6.00 in 18.00)

Mejni prehodi s Poljsko
Skalité  - Zwardoň (avtocesta)
Skalité  - Zwardoň
Oravská Polhora – Korbielów
Trstená – Chyžné
Podspády – Jurgów
Mníšek nad Popradom – Piwniczna
Becherov – Konieczna
Vyšný Komárnik - Barwinek


Odprti meji prehodi z Ukrajino:
Vyšné Nemecké – Užgorod (za osebni in tovorni promet)
Ubľa – Malyj Bereznyj (za osebna vozila in za tovorna vozila težje do 3,5 t, tudi za pešce in kolesarje)

 

**Zračne meje

Od 07. 09. 2020 00:01 so omogočeni mednarodni civilni leti.

Od 15. junija sta za potniški promet ponovno odprti letališči v Bratislavi in Košicah, ostala letališča pa so za potniški promet še vedno zaprta (izjema so zasebni in izredni repatriacijski leti; tovorni in humanitarni leti so dovoljeni).

Ladijski promet 

Od 5. junija 2020 je ponovno dovoljen notranji in mednarodni ladijski potniški promet brez omejitev (tovorni ladijski promet je bil dovoljen že pred tem).

Avtobusni in železniški promet ter taksi prevozi

Mednarodni avtobusni in železniški potniški promet s Češko, Avstrijo in Poljsko obratuje.
Mednarodni avtobusni promet z Madžarsko je od 1. septembra začasno ustavljen.

Od 6. maja dalje lahko taksiji ponovno prevažajo potnike.
 

Od 1. marca 2021 velja COVID avtomat, na podlagi katerega so vsi okraji razdeljeni v šest faz glede na trenutno tveganje. Razdelitev okrajev se posodablja vsak teden in velja med ponedeljkom in nedeljo istega tedna.  

Na povezavi automat.gov.sk lahko preverite, v katero stopnjo oz. fazo spadajo posamezni okraji in kateri ukrepi veljajo zanje. 

Od 17. maja 2021 je obvezno nošenje maske FFP2 v notranjih javnih prostorih.

Nošenje mask oz. obraznih rut/šalov in mask FFP2 ni obvezno za naslednje kategorije oseb:

otroci do 6. leta starosti;

ljudje s hudimi motnjami avtističnega spektra;

vozniki javnega prevoza, ki so sami v zaprti kabini, ločeni od drugih prostorov, namenjenih prevozu oseb, učnega osebja ali strokovnega osebja (npr. učiteljev pomočnik ali posebni pedagog) kot del izobraževalnega procesa;

otroci v notranjosti vrtca in jasli;

osebe, ki se ukvarjajo s športom;

osebe, ki se fotografirajo za čas, potreben za izvedbo postopka fotografiranja;

nevesta in ženin na poroki;

izvajalci snemanja avdiovizualnega dela ali v produkciji programa in izvajalci v uprizoritvi umetniškega dela;

udeleženci rehabilitacijskih programov za otroke in mlade, vključno z osebjem;

tolmači, pri izvajanju svoje dela;

oseba, ki je v notranjih prostorih službe (npr. v pisarni) sama.

Maske niso zahtevane v gozdovih in drugih naravnih okoljih, če ste z drugimi, ki živijo v istem gospodinjstvu ali lahko vzdržujete pet metrov oddaljenosti od tujih oseb.

Izjeme, za katere je v notranjih javnih prostorih dovoljeno nošenje mask oz. obraznih rut/šalov:

osebe v notranjih prostorih v okrajih, ki so po COVID avtomatu zelene, rumene oz. oranžne barve;

otroci in šolsko osebje v šoli;

osebe v priporu/zaporu,

osebe, ki jim vrsta dela ne omogoča nošenje mask FFP2;

osebe, ki imajo kronične bolezni dihal in kožne bolezni obraza.

Od 19. aprila 2021:
• maske niso zahtevane v zunanjih prostorih, če ste z drugimi, ki živijo v istem gospodinjstvu ali lahko vzdržujete pet metrov oddaljenosti od tujih oseb.


Informacije o koronavirusu na Slovaškem so na voljo na novi spletni strani www.korona.gov.sk.

Zainteresirani lahko svoja vprašanja/poizvedbe pošljejo tudi na e-poštni naslov: novykoronavirus(at)uvzsr.sk oz. na: koronachcemvediet(at)vlada.gov.sk.

Praktične informacije in kontaktne podatke regionalnih organov za javno zdravje na Slovaškem najdete tukaj
 
Sosednje države: informacije o ukrepih držav, ki mejijo s Slovaško, so na voljo na spletnih straneh veleposlaništev RS v Pragi, v Budimpešti, na Dunaju, v Varšavi in v Kijevu.

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

Posodobljeno: 9. junija 2021