Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Izredni dogodki /Korona virus - COVID-19 /

Informacije o korona virusu in s tem povezanimi ukrepi na Slovaškem

Omejeno konzularno poslovanje v času Covid-19:

1) Veleposlaništvo sprejema vloge za potne liste in osebne izkaznice, katerih veljavnost je že potekla ali pa poteče v prihodnjih 3 mesecih. Sprejem vlog je možen izključno po predhodni najavi in ureditvi termina. Plačevanje takse je v času izvajanja tega ukrepa možno izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške.

2) Veleposlaništvo ponovno izvaja overjanje javnih listin, vendar izključno po pošti in po predhodnem dogovoru ter po predhodnem posredovanju skeniranih listin po elektronski pošti. Vračanje overjenih listin se izvaja po pošti na stroške stranke – kuverto z napisanim naslovom in opremljeno z znamkami morajo stranke posredovati ob vlogi oziroma vnaprej poravnati stroške priporočene pošiljke. Plačevanje takse se v času izvajanja tega ukrepa izvaja izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške. Overjanje podpisov na zasebnih listinah se izvaja le v nujnih primerih in po predhodno dogovorjenem terminu.

Konzularne storitve za tujce: veleposlaništvo do nadaljnjega ne sprejema vizumskih vlog in vlog za dovoljenja za bivanje in delo.

VSTOP V DRŽAVO

Odpravljeni sta državna karantena in pametna karantena (eKarantena). Meje Slovaške republike so odprte. Vstop na Slovaško je dovoljen sledečim kategorijam oseb:

 

 • Osebam, ki prihajajo iz epidemiološko varnih držav - od 1. oktobra 2020 so epidemiološko varne države Slovenija, Avstrija, Avstralija, Bolgarija, Ciper, Kitajska, Danska, Estonija, Finska, Grčija, Republika Irska, Islandija, Japonska, Republika Koreja, Kanada, Lichtenstein, Litva, Latvija, Madžarska, Monako, Nemčija, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, San Marino, Švica, Švedska, Italija, Tajvan, Velika Britanija, Vatikan. Osebam, ki v omenjenih varnih državah bodisi prebivajo oz. osebe, ki sicer prebivajo na Slovaškem, pa so obiskale omenjene države, po prihodu na Slovaško ni potrebno iti v domačo izolacijo, prav tako jim ni potrebno predložiti negativnega testa na COVID-19.
 • Osebe, ki na Slovaško prihajajo iz epidemiološko nevarnih držav, morajo izpolniti elektronski obrazec oz. kontaktirati regionalni urad za javno zdravje ter iti v domačo samoizolacijo. V domačo samoizolacijo morajo tudi osebe, ki živijo s to osebo v istem gospodinjstvu. V primeru simptomov, morajo omenjene osebe 5. dan po prihodu na Slovaško opraviti test na COVID-19. Osebe brez simptomov domačo samoizolacijo zaključijo 10. dan po prihodu na Slovaško.
 • Osebam, ki na Slovaško prihajajo izključno iz EU držav, ki so epidemiološko nevarne, ni potrebno v samoizolacijo, če predložijo negativen test RT-PCR na COVID-19, opravljen v laboratorijih zunaj Slovaške republike, ki ni starejši od 72 ur. (To določilo ne velja za osebe, ki prihajajo iz epidemiološko tveganih držav izven EU).
  Otrok, mlajši od 3 let, ni dolžan opraviti laboratorijskega testa na COVID-19, razen če pristojni regionalni javni zdravstveni organ ali zdravnik ne odloči drugače. Obveznost domače samoizolacije za otroke, mlajše od 3 let, ki niso razvili akutne bolezni dihal, preneha s prenehanjem obveznosti domače samoizolacije oseb, ki živijo z njimi v istem gospodinjstvu.
 • Obveznost domače izolacije ne velja več za osebo, ki vstopa na ozemlje Slovaške iz epidemiološko tvegane države, z namenom opravljanja sprejemnih izpitov, zaključnih izpitov, drugih izpitov ali vpisa v šolo na Slovaškem ali odvoza osebnih stvari iz internata/študentskega doma ali druge nastanitve, ter (eno) osebo, ki ga spremlja. Oseba mora imeti o namenu vstopa potrdilo (npr. vabilo na sprejemne izpite, vpis v šolo itd.). Taka oseba je še vedno dolžna predložiti negativen test na COVID-19, ki ni starejši od 96 ur, slovaškemu mejnemu policistu. Če prispe na mejne prehode, na katerih se ne izvaja pregled, mora negativni test nemudoma poslati regionalnemu uradu za javno zdravje.
 • Obveznost domače izolacije ne velja več za osebe, ki imajo stalno prebivališče ali začasno prebivališče v Ukrajini in prečkajo mejo Slovaške republike zaradi nujne oskrbe ožjih družinskih članov v Slovaški republiki, ki ne morejo poskrbeti zase, vključno z enim spremljevalcem. Oseba, ki tako prestopi mejo Slovaške republike, se mora dokazati s potrdilom o nujni oskrbi, ki ga je izdal zdravnik tega ožjega družinskega člana in izjavo o družinskem razmerju. Ta dokumenta morata biti prevedena v slovaščino. Oseba je dolžna predložiti rezultat negativnega testa na COVID-19, ki ni starejši od 96 ur po vstopu na ozemlje Slovaške republike.
 • vozniki tovornih vozil, piloti, člani letalskih posadk ali drugi letalski posadki, ladijsko osebje, strojevodje, poveljniki, vlakovne posadke in železniški tovorni prevozniki; omenjene osebe, ki prestopijo mejo Slovaške republike z drugimi prevoznimi sredstvi zaradi premestitve v kraj, kjer bodo opravljale svoje dejavnosti, ali ob vrnitvi domov, morajo to dejstvo dokazati s potrdilom delodajalca v slovaškem jeziku ali s potrdilom za mednarodne prevoznike;
 • vozniki in posadke potniškega, letalskega ali avtobusnega prevoza, ki opravljajo prevoz repatriranih oseb na ozemlje Slovaške republike,
 • vozniki in posadke zdravstvene službe, ki prevažajo bolnika in voznike in posadke, ki prevažajo organe za presaditev, kri in ​​krvne pripravke,
 • pogrebno osebje, ki se opravlja mednarodni prevoz posmrtnih ostankov za pokop ali upepelitev,
 • po odobritvi Ministrstva za zdravje Slovaške republike za osebe, ki vstopajo ali zapustijo ozemlje Slovaške republike zaradi nujnega zdravniškega pregleda ali zdravljenja ter njihove bližnje osebe;
 • po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve Slovaške republike ali Ministrstva za obrambo Slovaške republike za vstop ali tranzit pripadnikov policijskih sil, ki gredo čez ozemlje Slovaške republike, za namen izvajanja nalog, ki izhajajo iz članstva v EU, in pripadnikov oboroženih sil ter zveze Nato,
 • tranzit državljanov držav članic EU in njihovih družinskih članov, ki se vračajo v državo članico EU, katere državljani so. Na mejnem prehodu v ta namen predložijo ustrezna dokazila (osebni dokument ali potni list) mejnemu policistu. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu;
 • po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve Slovaške republike za tranzit državljanov držav članic EU in njihovih družinskih članov v državo članico EU, v kateri imajo stalno ali začasno prebivališče. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu;
 • po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve Slovaške republike za osebe, ki vstopajo na ozemlje Slovaške republike na podlagi zahteve sodišča ali organov v kazenskem postopku,
 • tranzit oseb, ki začasno ali stalno prebivajo v državi članici EU ob vrnitvi v državo, katere državljani so. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu;
 • tranzit državljanov tretjih držav v eno od držav članic EU, v kateri imajo stalno ali začasno prebivališče. Po vstopu na ozemlje Slovaške republike morajo te osebe predložiti negativen test RT-PCR na COVID-19, ki ni starejši od 96 ur. Test mora biti v angleškem, nemškem, češkem ali slovaškem jeziku ali preveden v enega od teh jezikov. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu;
 • javni uslužbenci in uslužbenci pri opravljanju dela v javnem interesu, katerim je bilo dodeljeno opravljanje nalog na predstavništvu Slovaške republike v mednarodni organizaciji ali mednarodnem vojaškem predstavništvu zunaj ozemlja Slovaške republike, ki vstopajo na ozemlje Slovaške republike med in po koncu napotitve v tujini, ter njihovi družinskimi člani;
 • osebe, ki uživajo diplomatske privilegije in imunitete na ozemlju Slovaške republike;
 • po odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve in evropske zadeve Slovaške republike za zaposlene v mednarodnih organizacijah, mednarodnih finančnih institucijah in institucijah Evropske unije, ki delo opravljajo na ozemlju Slovaške republike, in njihovi družinski člani,
 • poslanci Evropskega parlamenta, izvoljeni v Slovaški republiki, in njihovi družinski člani,
 • osebe, napotene na veleposlaništvo Slovaške republike, ki vstopijo na ozemlje Slovaške republike med in po koncu napotitve v tujino, ter njihovi družinskimi člani;
 • osebe, ki vstopajo na ozemlje Slovaške republike zaradi izvajanja veljavne sodne odločbe glede izvajanja deljenega skrbništva nad mladoletnim otrokom ali pravice do stika z mladoletnim otrokom. Oseba, ki tako vstopi na ozemlje Slovaške republike, je dolžna dokazati veljavno sodno odločbo oz. starševski sporazum in hkrati obvestiti Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino Slovaške republike (Center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine) o nameri vstopa na ozemlje Slovaške iz razloga, navedenega v tej točki;
 • po odobritvi Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja Slovaške republike, osebe, ki opravljajo vzdrževanje kmetijske in gozdarske opreme, posadke kmetijskih in gozdarskih strojev ter njihovo spremstvo.

 

MEJNI PREHODI IN PROMET

Nadzorov na notranjih mejah Slovaške republike z Madžarsko, Republiko Avstrijo, Češko republiko in Poljsko ni. Meje z Avstrijo, Češko in Poljsko lahko brez omejitev prečkajo vse osebe kjer koli, torej na mejnih prehodih in zunaj mejnih prehodov (na tako imenovani zeleni meji).


Madžarska je od 1. septembra spet uvedla začasne nadzore na mejnih prehodih. Na Madžarsko je mogoče vstopiti na naslednjih mejnih prehodih:

Rusovce – Rajka mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit
Medveďov – Vámosszabadi dvosmerni osebni in tovorni promet - odprt od 5. 9. od 5. ure
Komárno – Komárom dvosmerni osebni promet
Komárom pristanišče mednarodni osebni in tovorni promet
Štúrovo – Esztergom dvosmerni osebni promet - odprt od 5. 9. od 5. ure
Štúrovo – Esztergom – rečni mejni prehod (dvosmerni tovorni promet, kompa) - odprt od 5. 9. od 5. ure
Salka – Letkés dvosmerni osebni promet - obratuje od 5.00 do 20.00 ure - odprt od 5. 9. od 5. ure
Šahy – Parassapuszta mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit
Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat dvosmerni osebni promet - odprt od 5. 9. od 5. ure
Rároš – Nógrádszakál/Ráróspuszta dvosmerni osebni promet - obratuje od 5.00 do 20.00 ure - odprt od 5. 9. od 5. ure
Šiatorská Bukovinka –  Somoskőújfalu dvosmerni osebni in tovorni promet - odprt od 5. 9. od 5. ure
Kráľ – Bánréve dvosmerni osebni in tovorni promet
Hosťovce – Tornanádaska dvosmerni osebni in tovorni promet - obratuje od 5.00 do 20.00 ure - odprt od 5. 9. od 5. ure
Milhosť – Tornyosnémeti – avtocesta (mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit)
Milhosť – Tornyosnémeti mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely lokalna cesta (dvosmerni osebni promet) obratuje od 6.00 - 18.00 ure
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely  osebni in tovorni promet

 

**Zračne meje

Od 07. 09. 2020 00:01 so omogočeni mednarodni civilni leti.

Od 15. junija sta za potniški promet ponovno odprti letališči v Bratislavi in Košicah, ostala letališča pa so za potniški promet še vedno zaprta (izjema so zasebni in izredni repatriacijski leti; tovorni in humanitarni leti so dovoljeni).

Ladijski promet 

Od 5. junija 2020 je ponovno dovoljen notranji in mednarodni ladijski potniški promet brez omejitev (tovorni ladijski promet je bil dovoljen že pred tem).

Avtobusni in železniški promet ter taksi prevozi

Mednarodni avtobusni in železniški potniški promet s Češko, Avstrijo in Poljsko obratuje.
Mednarodni avtobusni promet z Madžarsko je od 1. septembra začasno ustavljen.

 

Od 6. maja dalje lahko taksiji ponovno prevažajo potnike.
 
KLJUČNI UKREPI

Od 1. oktobra 2020 je na Slovaškem ponovno uvedeno izredno stanje, ki bo trajalo 45 dni z možnostjo podaljšanja. 
 
Nošenje mask oz. obraznih rut/šalov je obvezno v na zunanjih javnih površinah v mestnih središčih in ulicah in v javnih notranjih prostorih, razen za naslednje kategorije oseb:

 • otroci do 6. leta starosti;
 • ljudje s hudimi motnjami avtističnega spektra;
 • vozniki javnega prevoza, ki so sami v zaprti kabini, ločeni od drugih prostorov, namenjenih prevozu oseb, učnega osebja ali strokovnega osebja (npr. učiteljev pomočnik ali posebni pedagog) kot del izobraževalnega procesa;
 • otroci v notranjosti vrtca in jasli;
 • osebe, ki se ukvarjajo s športom;
 • osebe, ki se fotografirajo za čas, potreben za izvedbo postopka fotografiranja;
 • nevesta in ženin na poroki;
 • otroci, ki se udeležujejo prvega svetega obhajila;
 • izvajalci snemanja avdiovizualnega dela ali v produkciji programa in izvajalci v uprizoritvi umetniškega dela;
 • udeleženci rehabilitacijskih programov za otroke in mlade, vključno z osebjem;

Maske niso zahtevane v gozdovih in drugih naravnih okoljih, če ste z drugimi, ki živijo v istem gospodinjstvu ali lahko vzdržujete pet metrov oddaljenosti od tujih oseb.

Vse množične prireditve so ukinjene. Izjema so poroke, krsti in pogrebi. Vrhunska tekmovanja v nogometu, hokeju na ledu, odbojki, košarki in rokometu so izvzeta, vendar se morajo odvijati brez občinstva.

Prepovedano je jesti in piti v notranjih prostorih restavracij, kavarn, barov in podobnih objektov.

Fitnes centri, wellness centri, bazeni, vodni parki in savne so zaprti.

Število ljudi v trgovinah in nakupovalnih središčih je omejeno na eno osebo na 15 kvadratnih metrov. Ostali higienski ukrepi, na primer držanje razdalje in razkuževanje rok in naprav, ostajajo na mestu.

Ponovno je uveden poseben nakupovalni čas za starejše od 65 let v trgovinah z živili in lekarnah. Centralno krizno osebje priporoča, da gredo po trgovinah med 9:00 in 11:00.


Informacije o koronavirusu na Slovaškem so na voljo na novi spletni strani www.korona.gov.sk.

Zainteresirani lahko svoja vprašanja/poizvedbe pošljejo tudi na e-poštni naslov: novykoronavirus(at)uvzsr.sk oz. na: koronachcemvediet(at)vlada.gov.sk.

Praktične informacije in kontaktne podatke regionalnih organov za javno zdravje na Slovaškem najdete tukaj
 
Sosednje države: informacije o ukrepih držav, ki mejijo s Slovaško, so na voljo na spletnih straneh veleposlaništev RS v Pragi, v Budimpešti, na Dunaju, v Varšavi in v Kijevu.

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

Posodobljeno: 15. oktobra 2020