Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Konzularne takse /

Konzularne takse

VLOGE

 • vloga: 13 € (tarifna št. 54.1)
 • naslednja vloga v isti zadevi: 6 € (tarifna št. 54.2)

VROČITEV

 • vročitev po Evropi: 6 € (tarifna št. 55.a)
 • vročitev izven Evrope: 13 € (tarifna št. 55.b)

DRŽAVLJANSTVO

 • sprejem v državljanstvo: 354 € (tarifna št. 59.1)
 • odpust iz državljanstva: 354 € (tarifna št. 59.1)
 • ugotovitev državljanstva: 181 € (tarifna št. 59.2)

PREBIVALIŠČE

 • odjava, prijava prebivališča/naslova: takse prosto (28. člen)
 • izdaja potrdil iz RSP na zahtevo stranke o prebivališču/naslovu/gospodinjski evidenci: 13 € (tarifna št. 54.1)
 • vpis novega stalnega prebivališča v veljaven PL: takse prosto (28. člen)

POTRDILA, IZPISKI

 • naknadni vpisi matičnih dejstev - posredovanje dokumentov v RS (po uradni dolžnosti ali na željo stranke): takse prosto (28.člen)
 • priglasitev v državljanstvo: 13 € (tarifna št. 54)
 • pridobitev izpiskov iz RMK,PMK,MKU iz RS in vročitev stranki: 13 € + 1x vročitev (tarifna št. 54 + 55a oz. 55.b)
 • pridobitev izpiskov iz tujine + plačilo takse tujim organom - če to zahtevajo: 13 € + vročitev + plačilo tujim organom, če to zahtevajo (tarifna št. 54 + 55)
 • posredovanje izjave o spremembi osebnega imena po poroki, če le ta ni posredovana hkrati z dokumenti za naknadni vpis poroke: 13 € + vročitev (tarifna št. 54 + 55)
 • pridobitev potrdila o samskem stanu za stranko: 13 € + vročitev (tarifna št. 54 + 55)
 • izdaja potrdila o živetju slovenskega državljana: takse prosto (28. člen)
 • vloga za spremembo osebnega imena z odločbo: 55 € (tarifna št. 60.1)
 • naslednja vloga za spremembo osebnega imena: 110 € (tarifna št. 60.2)
 • izdaja potrdil za DDV, carinskih potrdil, potrdil o homologaciji osebnega avtomobila ob vrnitvi iz tujine v RS: 35 € (tarifna št. 64)
 • potrdila, spričevala, spremnica za prenos posmrtnih ostankov: 14 € (tarifna št. 63)
 • posmrtni potni list: takse prosto (28. člen)
 • sestava pooblastila v upravnem postopku: 14 € (tarifna št. 68)
 • sestava druge listine/potrdila na zahtevo stranke, za katero ni predpisana posebna taksa: 38 € (tarifna št. 70)
 • sprejem in obdelava vloge SIGENCA: 13 € (tarifna št. 54.1)

OVERITVE

 • prepis/fotokopija narejena na DKP z overitvijo, prva stran: 14 € (tarifna št. 65.a)
 • prepis/fotokopija narejena na DKP z overitvijo, vsaka naslednja stran: 6 € (tarifna št. 65.b)
 • overitev potrdila o živetju tujega državljana: 13 € (tarifna št. 54.1)
 • overitev fotokopije (naredi stranka) prva stran: 14 € (tarifna št. 66.a)
 • overitev fotokopije (naredi stranka) vsaka naslednja stran: 6 € (tarifna št. 66.b)
 • overitev prevoda: 14 € (tarifna št. 67.1)
 • prevod in overitev prevoda/na stran (naredi DKP): 35 € (tarifna št. 67.2)
 • overitev potrdila o zdravstveni neoporečnosti: 24 € (tarifna št. 71)
 • overitev potrdila o poreklu blaga, overitev računov ali kakšne druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšenga blaga do posebnega varstva porekla ali imena: 45 € (tarifna št. 72)
 • overitev zasebnega podpisa na zasebni listini: 19 € (tarifna št. 73)
 • overitev tujega uradnega (deponiranega) podpisa in pečata: 14 € (tarifna št. 74)

 POTNI LISTI (PL)

 • vpis novega naslova v veljaven potni list: takse prosto
 • PL z veljavnostjo 1 leto: 47 € (tarifna št. 56a + 56h)*
 • PL z veljavnostjo 3 let: 57 € (tarifna št. 56b + 56h)*
 • PL z veljavnostjo 5 let: 76 € (tarifna št. 56c +56h)*
 • PL z veljavnostjo 10 let: 115 € (tarifna št. 56č + 56h)*
 • PL za vrnitev: 19 € (tarifna št. 56d + 56h)
 • Evropski PL za vrnitev: 19 € (tarifna št. 56e + 56h)
 • PL za tujce: 64 € (tarifna št. 58)
 • naznanitev pogrešitve PL: takse prosto

*Za izdajo novega PL ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi PL zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse. Za izdajo novega PL ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi PL zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse.

OSEBNE IZKAZNICE (OI)

 • OI z veljavnostjo 1 leto: 37 € (tarifna št. 57a + 57f)**
 • OI z veljavnostjo 3 let: 44 € (tarifna št. 57b + 57f)**
 • OI z veljavnostjo 5 let: 60 € (tarifna št. 57 + 57f)**
 • OI z veljavnostjo 10 let: 76 € (tarifna št. 57č + 57f)**
 • naznanitev pogrešitve: takse prosto

**Za izdajo nove OI ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse. Za izdajo OI ob vsaki nalsednji pogrešitvi , izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi nrepimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse.